Sisalseile und Hanfseile

Sisalseile und Hanfseile

Artikel Beschreibung   Bestell Nr. EUR  
Seil Sisal · pro lfm · 12 mm   EPT-2409 1,00 bestellen
Seil Hanf · pro lfm · 12 mm   EPT-2410 1,50 bestellen
Seil Sisal · 10 mm×10 m   EPT-2414 5,00 bestellen